Речник на значенията и термините

1 ичи ichi / いち
2 ни ni, ji / に, じ
3 сан san / さん
4 ши / йон shi / し
5 го go / ご
6 року roku / ろく
7 шичи shichi / しち
8 хачи hachi / はち
9 ку / кюу kyū, ku / きゅう, く
10 джюу jū / じゅう
20 ниджюу ni-jū / にじゅう
30 санджюу san-jū / さんじゅう
100 хияку hyaku / ひゃく