Значение на цветовете на поясите

Бял пояс – ниво на чистота и потенциал

Оранжев пояс – ниво на стабилност

Син пояс – ниво на гъвкавост, способност за приспособяване

Жълт пояс – ниво на утвърждаване

Зелен пояс – нивоо на емоции и чувствителност

Кафяв пояс – практическо-творческо ниво

Черен пояс